Bergagården-Konvalecent
  • Längre eller kortare tid
  • Stor sjukbox med tillhörande paddock
  • Omläggning av bandage
  • Medicinering
  • Kontakt med veterinär enl ök.
  • Övriga önskemål enl ök.